All personal

Magnus Gustavson | VD
Direkt: 040-43 88 05, Mobil: 070-543 63 25
E-post: magnus.gustavson@lyma.com

Björn Berglind | Försäljning Sverige och Danmark
Direkt: 040-43 88 12, Mobil: 070-643 88 78
E-post: bjorn.berglind@lyma.com

Mikael Andersson | Försäljning Sverige
Direkt: 026-51 88 10, Mobil: 076-805 88 10
E-post: mikael.andersson@lyma.com

Thomas Jensen | Försäljningschef
Direkt: +46 40 43 88 00,
Mob: +47 48 89 09 51
E-post: thomas.jensen@lyma.com

Stig Johnsen  | Försäljningsingenjör Norge
Direkt:  +47 91 35 44 55
E-post: stig.johnsen@lyma.com

Mikko Faarinen | Försäljningsingenjör Sverige
Direkt: 0920-479899
E-post: mikko.faarinen@lyma.com

Stefan Kristensson | Försäljningsingenjör, innesälj
Direkt: 040-43 88 17
E-post: stefan.kristensson@lyma.com

Therése Heimby | Försäljningsingenjör, innesälj
Direkt 040-438815
E-post therese.heimby@lyma.com

Filippa Ljungqvist | Försäljningsingenjör, innesälj
Direkt: 040-43 88 16, Mobil: 070-585 38 98
E-post: filippa.ljungqvist@lyma.com

Fredrik Egerius | Innesälj
Direkt 040-438814
E-post fredrik.egerius@lyma.com

Rutger Manger | Innesälj
Direkt 040-438813
E-post rutger.manger@lyma.com

Andreas Carrick | Ekonomichef
Direkt: 040-43 88 02, Mobil: 070-879 98 65
E-post: andreas.carrick@lyma.com

Petra Fagerström  | Ekonomi
Direkt: 040-43 88 09
E-post: petra.fagerstrom@lyma.com

Patrik Löwenqvist | Lager och verkstad
Direkt: 040-43 88 06, Mobil: 073-316 24 81
E-post: patrik.lowenqvist@lyma.com

Fredrik Almén | Lager och verkstad
Direkt: 040-43 88 08
E-post: fredrik.almen@lyma.com

Välj din region

Lyma Kemiteknik AB

Huvudkontor och lager
Box 130, Virvelvägen 1
SE-232 22 Arlöv, Sweden

Telefon: +46 (0)40-43 88 00
Fax: +46 (0)40-43 74 00
E-post:
order@lyma.com
inquiry@lyma.com