Om Lyma

Lyma Kemiteknik är specialister inom korrosiv och slitande flödesteknik och levererar ett omfattande sortiment av högkvalitativa pumpar, rörsystem, ventiler, tankar samt alla tillbehör som kan komma i fråga. Vi tillhandahåller helt enkelt det kompletta flödet, som klarar de allra tuffaste applikationerna i de mest aggressiva industrimiljöerna.

Specialister på extrema industriapplikationer

Sortimentet, i kombination med en djup och bred kunskap, gör att vi inte tvekar att kalla oss specialister. Det vågar vi göra när Lyma Kemiteknik arbetat med extrema industriapplikationer i decennier.

Flödesteknik till processindustrin i Skandinavien

Våra kunder finns främst inom den skandinaviska processindustrin. Lyma Kemiteknik tillhör den börsnoterade handelskoncernen Indutrade och ingår i affärsområdet Flow Technology.

Spara tid med en enda leverantör

Lyma Kemiteknik har lösningar för hela flödet och tillgodoser ett brett sortiment, vilket gör att du endast behöver använda oss som den enda leverantören för samtliga applikationer inom processindustrin. Lyma ser alltid till att erbjuda de främsta varumärkena för att säkerställa den bästa kvaliteten. Produkterna är utvecklade för att passa varje alla applikationer inom processindustrin.

Meny