Applikationer

Efter drygt 30 år i branschen vågar vi kalla oss specialister. Vår kunskap om vilka material och produkter man använder till olika applikationer är något vi med glädje delar med oss av.

Kemiindustri

 • Slurry
 • Svavelsyra
 • Saltsyra
 • Järnklorid
 • MCA
 • Toulen
 • Saltlake
 • Myrsyra

Pappersindustri

 • Industriavlopp
 • Lut
 • Svavelsyra
 • Restsyra
 • Klordioxid
 • Smetkök

Stål/Gruvindustri

 • Betbad
 • Svavelsyra
 • Elektrolys
 • Fluorvätesyra
 • Salpetersyra
 • Slam (Filterpress)

Energi

 • Skrubbervätskor
 • Quenchvätskor
 • Kalkslurry
 • Lut
Meny