Vi erbjuder Texel korrosionssäkra fläktar avsedda för applikationer inom tex kemiindustri och avfallsförbränningsanläggningar. Samtliga mediaberörda delar av glasfiberarmerad plast. Fläktarna har oljesmorda lager och kännetecknas av hög verkningsgrad, låg energiförbrukning och låg ljudvolym. Levereras remdrivna, direktdrivna eller direktdrivna via koppling.