Värmeväxlare

• VÄRMEVÄXLARE AV SIC
• VÄRMEVÄXLARE AV GRAFIT
• VÄRMEVÄXLARE AV TERMOPLAST


En värmeväxlare används för att överföra värmeenergi från ett medium till ett annat. Mediet kan till exempel vara vatten eller luft, men även andra fluider och i enstaka fall även fasta partiklar. Värmeväxlare kan exempelvis användas för att bibehålla värme eller för passiv kylning.
Vårt program består av värmeväxlare av SiC, grafit eller termoplaster. Vi har alltså en lösning för din korrosiva applikation.

Visar alla 5 resultat

Meny