Calorplast dränkbar värmeväxlare/kondensor

CALORPLAST-dränkbara värmeväxlare/kondesor är lämpliga för uppvärmning och kylning av koncentrerade oorganiska syror, med hög renhet eller aggressiva och ytskyddande vätskor i tankar. Det är viktiga komponenter i t.ex. yttekniken och den kemiska industrin.

CALORPLAST-värmeväxlare av plastdyp är monterade från standardiserade rörformade moduler och möjliggör därmed en optimal anpassning till kundens specifikationer. Alla armaturer och supportelement kommer också att utformas enligt kundens krav.
Rörmodulerna tillverkas med hjälp av en patenterad tillverkningsprocess, vilket säkerställer en särskilt liten tryckförlust medan den ger hög uppvärmnings- / kylprestanda
Den modulära designen tillåter olika flödesmönster för kylnings- och värmeströmmarna.

Varje CALORPLAST värmeväxlare beräknas och optimeras i en datorstödd simulering och du kommer alltid att få den mest prisvärda och pålitliga layouten.
Värmeväxlarna är lätta att rengöra med tryckvatten, ånga eller kemikalier och ger sålunda lång driftstid.

Beskrivning

Material: PE-RT, PVDF eller PFA

Meny