Emmerich kolvmembranpump typ ER-NPPH

Elektrisk kolvmembranpump avsedd för korrosiva och slitande applikationer.

 • Kompakta membran/ventiler med minimalt dödutrymme
 • Dubbla membran
 • Pulsationsdämpare för kontinuerlig drift
 • Intern justering av tryck och kvantitet beroende på utloppstrycket
 • Anpassad för drift med frekvensomriktare

 

Applikationer

 • Filterpressapplikationer
 • Transport av starkt partikelbemängda media eller
  pulvertransport.
 • Transport till silo
 • Slurrytransport
 • Centrifuger
 • Högvisköst slam med hög
  koncentration av fasta ämnen
 • Malm (t ex koppar-nickelslam
  eller bauxit-suspensioner)
 • Inom kemikalieindustrin,
  tex pigment, latex och syror
 • Rökgasanläggningar

Beskrivning

Material:                                     Polypropylene
Kapacitet:                                   0.5-65 m³/h
Tryck:                                          16 bar i standardutförande, högre tryck som option

 

ER-NPPH-Info_GB

Meny