Emmerich kolvmembranpump typ TKM

Elektrisk kolvmembranpump avsedd för korrosiva och slitande applikationer.

 • Inline pulsationsdämpare
 • Dubbla membran
 • Inspektionslucka för membran och ventiler
 • Intern justering av tryck och kvantitet beroende på utloppstrycket
 • Anpassad för drift med frekvensomriktare

 

Applikationer

 • Filterpressapplikationer
 • Transport av starkt partikelbemängda media eller
  pulvertransport.
 • Transport till silo
 • Slurrytransport
 • Centrifuger
 • Högvisköst slam med hög
  koncentration av fasta ämnen
 • Malm (t ex koppar-nickelslam
  eller bauxit-suspensioner)
 • Inom kemikalieindustrin,
  tex pigment, latex och syror
 • Rökgasanläggningar

Beskrivning

Material:                                     Gjutjärn eller invändigt gummiklätt gjutjärn. Andra material på förfrågan
Kapacitet:                                   Upp till 120 m³/h
Tryck:                                          16 bar i standardutförande, högre tryck som option

 

TKM-Info_GB

Meny