Gallerdurk

Gallerdurk av armerad plast, ISO-polyester eller Bisfenol-polyester används i korrosiva miljöer och där elektriskt ledande eller magnetiska material ej får förekomma. Befintlig gallerdurk kan enkelt ersättas med gallerdurk av armerad plast, enkel anpassning av mått gör att de passar i samma ramverk. Gallerdurken levereras i öppet eller täckt utförande och som standard i halkskyddat utförande. Gallerdurken kan även levereras i brandtåligt hartsmaterial.

I jämförelse med gallerdurk i metall, har motsvarande artiklar av armerad plast många fördelar:
• Låg vikt
• Lätta att hantera vid montage och underhåll
• Stor motståndskraft mot korrosion, eliminerar riskerna för olyckor orsakade av korrosion
• Underhållsfria, behöver inte målas eller ytbehandlas
• Elektrisk och termisk isolering, påverkar eller påverkas inte av ström och magnetfält
• Hög mekanisk hållfasthet, elastiska – återtar ursprunglig form efter nedböjning
• Klarar omgivningstemperaturer mellan -40° och +80°C utan deformation och utan
att mekaniska egenskaperna nämnvärt förändras
• Enkla att bearbeta till anpassade mått vid montering


Användningsexempel:
• Gångbryggor
• Plattformar
• Trappor
• Täckning av golvkanaler

• Skydd över behållare
• Skydd vid elpaneler
• Bärbottnar i skrubbers

Ytterligare konstruktionselement som profiler, räcken, stegar, plattformar, kabelstegar, kabelrännor mm finns i GAP och är anpassade för att i kombination med gallerdurken passa ihop i kompletta konstruktioner.

Meny