Liquivac vakuum vätskeringpump typ LV

liquivac logga

Liquivac vakuum vätskeringspump är avsedd för vätskor, gaser med eller utan partiklar. Pumpens unika design gör det möjligt att hantera
fasta partiklar upp till 2 mm vid pumpning av vätskor, luft, skum eller emulsioner. Pumpen är också mycket användbar för primning av andra
pumpsystem samt att skydda större vakuumpumpar från haverier.
Pumpen klarar över 500 meter långa suglängder.
Vid uppstart ska pumphuset fyllas med vätska.

När pumpen startas skapas en vätskering mellan rotorn och pumphuset, vilket skapar en serie hålrum. Luft dras in i hålrummen, luften komprimeras och pumpas ut genom pumpen.

Vid användning som vakuumpump krävs extern vätska.
Vätskan behöver inte vara ren och systemet kan recirkuleras.

Applikationer
• Kemiprocesser
• Utvinning av havsvatten
• Markrening
• Livsmedelsindustri
• Vakuumsystem

Beskrivning

Vätskeberört material: Stålgjutgods eller rostfritt stål AISI 316
Kapacitet vätskor: Upp till 35 m
3/h
Priming kapacitet (gas): Upp till 40 m
3/h
Uppfordringshöjd: Upp till 30 mvp
Sughöjd: Upp till 8.5 mvp

Pumpkurvor

Manual

Meny

Glöm inte flänspackningarna.
Vi har i EPDM, FKM, PVDF/EPDM  & PTFE/EPDM i fullface.

Läs mer här