Multiventil typ Pentabloc JESCO

Multiventilen kombinerar 5 viktiga funktioner som är en nödvändighet för att optimera noggrannheten och säkerställa problemfri drift av doserpumpen. Följande funktioner utför multiventilen:

1. Mottrycksventil för optimering av dosernoggrannheten. Samtidigt förhindrar ventilen överdosering i trycklösa system.
2. Ventilen motverkar oönskad hävertverkan
3. Säkerhetsventil för att skydda pumpen mot övertryck
4. Dräneringsventil för tömning av tryckledning och retur till t.ex. en tank
5. Backventil med pumpslagsindikator (PVC-versionen) med kula för indikation av pumpflöde.

Beskrivning

Dimensionsområde: G 5/8” eller G3/4”
Material hus: PVC, PP, PVDF
Material tätningar: Viton eller PTFE/Viton
Säkerhetsventil: Förinställd 11 bar
Mottrycksventil: Förinställd 3 bar
Maxflöde: 45 liter/h
Maxviskositet: 20 mPas, vid maxflöde

Brochure English

Meny