Prisma pneumatiska manöverdon typ PP

Korrosionsbeständigt manöverdon i glasfiberarmerad
polyamid (typ PP) och rilsanbelagd aluminium (typ PA).
Manövrering 0º – 90º med linjär karakteristik för on/off
och reglering av t ex kul- och vridspjällventiler. Manöverdonen levereras i dubbel- eller enkelverkande utförande, med visuell indikering av ventilläget. Namuranslutning för magnetventil och montage enligt ISO-5211 och DIN-3337 för enkelt montage till ventiler. Manöverdonen uppfyller direktiven enligt DEP 97-23-CE, ATEX 94-9-CE Directive samt ATEX EXII2GDT6 Certification.

Beskrivning

Material: Polyamid med insatsgängor och drivaxel av rostfritt stål
Funktion: Dubbelverkande funktion typ P. Enkelverkande funktion typ P S med fjäderöppnande eller fjäderstängande funktion vid luftbortfall
Styrmedium: Luft eller annat icke-aggressivt medium
Styrtryck: Max 7 bar
Anslutning till styrluft: 1/4″ Namur
Ventilmontage: Enligt ISO 5211, DIN 3337

Brochure English

Meny