Richter linad kulventil för reglering typ KNR

Invändigt linad kulventil för reglering av aggressiva och korrosiva vätskor. Ventilen levereras med Richters patenterade ENVIPACK-system, som är en spindeltätning med PTFE-bälg, som hålls förspänd för att klara varma och kalla driftsfall. Samtliga mediaberörda delar med minst 3 mm tjock beklädnad. Kula typ “V-control” med integrerad spindel för likprocentig eller linjär karakteristik. Kv-värden från 1–400. Manöverdon kan direktmonteras via montagefläns, enligt ISO 5211.

Beskrivning

Dimensionsområde: DN15-200
Material: PFA/segjärn epoxylackerat
Material sätesringar: PTFE
Temperaturområde: -60 -+200°C

Brochure English

Meny