Richter linad tankbottenventil typ TE/F

Richters innovativa ventil typ TE/F löser problemen med begränsad tillförlitlighet och kort livslängd gällande tankbottenventiler.
Richters linade ventil är konstruerad för starkt aggressiva och korrosiva vätskor. Ventilen är designad för ökad säkerhet och minskad totalkostnad. Den patentsökta lösningen är enkel och innovativ.

Invändigt linad tankbottenventil för aggressiva och korrosiva vätskor.
Ventilen levereras med Richters patenterade ENVIPACK-system, en
spindeltätning med PTFE-bälg, som hålls förspänd för att klara varma
och kalla driftsfall. Samtliga mediaberörda delar har minst 3.5 mm tjock
lining. Kula med integrerad spindel, vilket hindrar korrosionsskador. För slitande vätskor kan även kula av keramik (Al2O3) levereras. Levereras i
manuellt utförande med låsbar handspak och som option med förlängd handspak. Flänsanslutning enl DIN PN10/16 DN80.
Ventilen är certifierad enligt DIN EN 12266-1, ADR: 2015 chapter 6.8: European Rules for Road Transport, DIN EN 14432: Tanks for the transport of dangerous goods och RID: European Rules for Rail Transport.

Beskrivning

Dimensionsområde: DN80
Material: PFA/segjärn epoxylackerat
Material sätesringar: PTFE
Temperaturområde: -40–+180°C

Meny