Texel FTF – kapacitet upp till 4000 m3/min

Korrosionssäker turbo fläkt för korrosiva applikationer medkrav på stora luftmängder inom tex kemiindustri och avfallsförbränningsanläggningar. Samtliga mediaberörda delar av glasfiberarmerad plast (FRP). Fläktarna kännetecknas av hög
verkningsgrad, låg energiförbrukning och låg ljudvolym. Levereras remdrivna, direktdrivna eller direktdrivna via koppling.

Teknisk data
Luftmängd:      Upp till 4000 m3/min
Tryck:                Upp till 4500 Pa
Temperatur:    Upp till 80 grader C

Material
Fläkthus:           FRP
Fläkthjul:          FRP
Axel:                  Stål/AISI304 alternativt AISI316
Lager:                Oljesmorda
Fundament:     Stål, epoxylackerat

Fläkttillbehör
Vi tillhandahåller en lång rad av tillbehör till våra fläktar. Ljudhuvar, ljuddämpare, anslutningsflänsar, injusteringsspjäll, kompensatorer, vibrationsdämpare.

Meny