Texel NSF – kapacitet upp till 500 m3/min

Korrosionssäker scirocco fläkt för korrosiva applikationer tex inom kemiindustri och avfallsförbränningsanläggningar. Samtliga mediaberörda delar av glasfiberarmerad plast (FRP). Fläktarna kännetecknas av hög verkningsgrad, låg energiförbrukning och låg ljudvolym. Levereras remdrivna, direktdrivna eller direktdrivna via koppling.

Teknisk data
Luftmängd:      Upp till 500 m3/min
Tryck:                Upp till 1000 Pa
Temperatur:    Upp till 50 grader C

Material
Fläkthus:           FRP
Fläkthjul:          FRP
Axel:                   Stål/AISI304 alternativt AISI316
Lager:                Oljesmorda
Fundament:     Stål, epoxylackerat
 
Fläkttillbehör
Vi tillhandahåller en lång rad av tillbehör till våra fläktar. Ljudhuvar, ljuddämpare, anslutningsflänsar, injusteringsspjäll, kompensatorer, vibrationsdämpare.

Meny