Texel scirocco fläkt typ CES kapacitet upp till 150 m³/min

Kompakt korrosionssäker scirocco fläkt för korrosiva applikationer tex inom kemiindustri och avfallsförbränningsanläggningar. Samtliga mediaberörda delar av glasfiberarmerad plast (FRPP). Fläktarna kännetecknas av hög verkningsgrad, låg energiförbrukning och låg ljudvolym. Levereras remdrivna, direktdrivna eller direktdrivna via koppling.

Fläkttillbehör
Vi tillhandahåller en lång rad av tillbehör till våra fläktar. Ljudhuvar, ljuddämpare, anslutningsflänsar, injusteringsspjäll, kompensatorer, vibrationsdämpare.

Beskrivning

Luftmängd: Upp till 150 m3/min
Tryck: Upp till 1000 Pa
Temperatur: Upp till 50 grader C


Material
Fläkthus: Glasfiberarmerad PP (FRPP)
Fläkthjul: Glasfiberarmerad PP (FRPP)
Axel: Stål/AISI304 alternativt AISI316
Lager: Fettsmorda
Fundament: Stål, galvaniserat

Meny