Texel turbo fläkt typ NSF/FTF/FTB/FTW kapacitet upp till 4000 m³/min

Korrosionssäker turbo fläkt för korrosiva applikationer med krav på stora luftmängder inom tex kemiindustri och avfallsförbränningsanläggningar. Typ FTW försedd med dubbla fläkthjul för höga lufttryck. Samtliga mediaberörda delar av glasfiberarmerad plast (FRP). Fläktarna kännetecknas av hög
verkningsgrad, låg energiförbrukning och låg ljudvolym. Fläktarna levereras med olika axeltätningar beroende på mediaspecifikation. Fläktarna drivs via remdrift eller direktdrivna.

Fläkttillbehör
Vi tillhandahåller en lång rad av tillbehör till våra fläktar. Ljudhuvar, ljuddämpare, anslutningsflänsar, injusteringsspjäll, kompensatorer, vibrationsdämpare.

Beskrivning

Luftmängd: Upp till 4000 m3/min
Tryck: Upp till 25000 Pa
Temperatur: Upp till 80 grader C

Material
Fläkthus: FRP
Fläkthjul: FRP
Axel: Stål/AISI304 alternativt AISI316
Lager: Oljesmorda
Fundament: Stål, epoxylackat

Meny