+46 (0) 40-43 88 00

Pumpar

 • Centrifugalpumpar

  Vi erbjuder dubbel mekanisk axeltätning, enkel mekanisk axeltätning & tätningslösa centrifugalpumpar, avsedda för t ex pumpning och korrosiva medier.

  Visa produkter
 • Spaltrörspumpar

  Vi erbjuder enstegs spaltrörspumpar avsedda att pumpa aggressiva vätskor utan partiklar. Finns tillgänglig i flera olika utföranden.

  Visa produkter
 • Tryckluftsdrivna membranpumpar

  Vi erbjuder pneumatiska membranpumpar. Utmärkta för svårhanterliga eller partikelbemängda media inom t ex målnings- och lackeringsindustrin eller kemisk industri etc.

  Visa produkter
 • Slangpumpar

  Dessa pumpar är avsedda att pumpa aggressiva, viskösa och partikelbemängd media.

  Visa produkter
 • Elektriska kolvmembranpumpar

  Vi erbjuder olika sorters elektriska membranpumpar från Emmerich. De är avsedda för korrosiva och slitande applikationer.

  Visa produkter
 • Kugghjulspumpar

  Kugghjulspumpen finns i ett stort antal modeller för små flöden avpassade för laboratoriebruk och stora industripumpar med ett flöde på upp till 13 m3/h. Flödet är pulsationsfritt.

  Visa produkter
 • Doserpumpar

  Dessa högkvalitativa doserpumpar är avsedda för dosering av små och stora flöden där stor noggrannhet krävs.

  Visa produkter
 • Vakuumpumpar

  Vi erbjuder vakuum-vätskeringspumpar, som är avsedda för vätskor, gaser med eller utan partiklar.

  Visa produkter
 • Dränkbara pumpar

  Vi erbjuder magnetdrivna dykpumpar, som är den idealiska lösningen på en mängd pumpproblem i korrosiva sammanhang.

  Visa produkter

Pumpar baserat på varumärke

Service &
servicedelar

Vi gör det enklare att få service och lätt att få tag i rätt reservdel till just din pump.

Kundservice

Träffa oss
på dina villkor

Låt oss komma till er eller så kan vi träffas via ett videomöte.

Boka möte

Sök efter
din pump

Slå in ditt serienummer och få upp den dokumentation du behöver.