FuturePipe är en av de ledande tillverkarna med mer än 40 års erfarenhet av kompletta rörsystem av epoxy (GRE). Rörsystemen kräver normalt inget underhåll, är tillförlitliga och har lång livslängd. Till skillnad från stålrör rostar de inte, är brandsäkrare och betydligt lättare vilket innebär enkel installation utan tung utrustning. FuturePipe GRE-rör är idealiska för transport av vatten, bränslen och kemikalier. Rörens glatta yta och icke-korrosiva egenskaper ger också mycket låg friktion under hela livslängden. Det gör att mindre rördimensioner kan användas vilket sparar utrymme och innebär lägre kostnader än motsvarande stålrör av grövre dimension.

Vanliga applikationer är inom kärnkraftverk, oljeraffinaderier, fartyg och oljeborrplattformar, järnvägstunnlar och hamnar, läkemedelsindustrin, marinen, flygvapnet och räddningstjänsten. Rören kontaminerar inte heller den transporterade vätskan med rost eller andra substanser och kan därför användas för till exempel alla typer av bränslen, dricksvatten, livsmedel och andra applikationer med högt ställda krav på renhet.