PlastilonLyma har, med våra leverantörer Plastilon och Plasticon, ett komplett program av glasfiberarmerad härdplast (GAP). GAP-produkter tillverkas av tvåkomponents härdplaster och förstärks i sin konstruktion med glasfiber eller andra höghållfasta armeringar t ex kolfiber. Kännetecknande för GAP- produkter är mycket goda korrosionsegenskaper, i kombination med hög hållfasthet och temperaturbeständighet. Hållfasthet och expansionsförhål- lande är i det närmaste som för stål och de kemiska egenskaperna är mycket goda, beroende på det inre skiktets uppbyggnad.