Teknikum har rötter i Finlands Gummifabrik som startades 1898. Under Nokias namn utvecklades gummitillverkningen och 1989 bröts verksamheten ut från Nokia och har under företaget Teknikum fortsatt sin utveckling. Teknikum har idag slangar i en mängd olika utförande. Allt från gummislangar, plastlinade slangar till keramiska slangar. Produkterna är i linje med Lymas Kemitekniks övriga sortiment med produkter till korrosiva och slitande flöden.