Ursprungligen var företagsnamnet  Ventspils Composites. Under 2017 bestämde sig företaget att byta namn till “Baltic Industrial Composites” Ltd., vilket identifierar företagens mål och position på marknaden.
“BALTIC INDUSTRIAL COMPOSITES” Ltd. kan producera  förvaringstankar av glasfiber (FRP) med olika diametrar och volymer, vilka huvudsakligen är avsedda för lagring av kemikalier i temperaturområde från -40 ° C upp till + 120 ° C.
 De kan producera både volymer på 1m³ och 1000m³, allt enligt kundens behov. Tanken kan placeras antingen vertikalt eller horisontellt. Genom deras långa erfarenhet kommer ni att få  de bästa lösningarna. Tankarna kan utföras med elvärmeautomatisering samt industriellt utförd värmeisolering.