Wilk_GraphitesWilk-Graphite är synonymt med högsta kvalitet från en av världens största producenter. Produkterna finns installerade på olika typer av kemiska applikationer med tusentals referenser. Programmet omfattar cylindriska och rektangulära blockvärmeväxlare av grafit. Programmet omfattar också tubvärmeväxlare och kompletta turn-key anläggningar.